BẢNG THỐNG KÊ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG


Công ty TNHH Tư vấn Đồng Thịnh

Địa chỉ: 207 B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862988000

Website: https://dongthinh.co.uk/

Số lượng nhân viên: 50

6

việc làm