BẢNG THỐNG KÊ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG


Công ty Cổ phần Thương hiệu và Quản trị Thanhs

Địa chỉ: Tầng 12, số 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 0923396364

Website: http://thanhs.com.vn/

Số lượng nhân viên: 20

2

việc làm

Danh sách việc làm của Công ty Cổ phần Thương hiệu và Quản trị Thanhs