BẢNG THỐNG KÊ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG


Công ty cổ phần tuấn 123

Địa chỉ: 202b hoàng văn thụ phường 9 phú nhuận

Số điện thoại: 0901732492

Website: htl: www.tuan123.com

Số lượng nhân viên: 3000

1

việc làm

Danh sách việc làm của Công ty cổ phần tuấn 123