BẢNG THỐNG KÊ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG


Công Ty CP Truyền Thông và Công Nghệ New World

Địa chỉ: 39 TT-16 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông

Số điện thoại: 02439150150

Website: http://www.nwc.vn

Số lượng nhân viên: 25

2

việc làm

Danh sách việc làm của Công Ty CP Truyền Thông và Công Nghệ New World